Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

 

Nasza pasieka edukacyjno - szkoleniowa, funkcjonuje na zasadzie Stowarzyszenia, które powołane zostało w dniu 28.02.2016 r. na spotkaniu założycielskim przez 18 osób. Aktualnie do Stowarzyszenia należy ponad 40 osób 20-65 lat, różnorodnych zawodów: od studenta, inżyniera, piekarza, księgowego, urzędnika, aż do kapitana żeglugi wielkiej, zaangażowani w ratowanie pszczół, sympatycy, początkujący pszczelarze oraz kandydaci na pszczelarzy, którzy chcą zdobyć wiedzę praktyczną i założyć własne pasieki pod okiem doświadczonych pszczelarzy w specjalnie do tego stworzonym hotelu dla pszczół i pasiece edukacyjno?szkoleniowej w Chotomowie. .

 

Misją Stowarzyszenia jest pobudzenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

Założyciele Stowarzyszenia to zawodowi, wielopokoleniowi pszczelarze z dużym doświadczeniem i kierunkowym wykształceniem, chcący rozpropagować swoją wiedzę i uczulić na ważną rolę pszczół w ekosystemie. 

Głównymi obszarami działalności Stowarzyszenia jest edukacja przyrodnicza, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół, wśród dzieci i młodzieży poprzez warsztaty w placówkach oświatowych oraz w pasiece edukacyjno ? szkoleniowej w Chotomowie gmina wiejska Jabłonna. Podnoszenie kwalifikacji początkujących pszczelarzy, edukacja pszczelarzy i kandydatów na pszczelarzy zainteresowanych założeniem pasieki. Założenie ogrodu miododajnego jako miejsca spotkań mieszkańców i sympatyków pszczelarstwa w pasiece edukacyjno-szkoleniowej. Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich, w tym odtworzenie 700 letniej tradycji bartnictwa na ziemiach Jabłonowskich, w tym budowa mini skansenu obrazującego początki bartnictwa jako dawnej formy pszczelarstwa leśnego

 

Kontakt do nas+48 608 594 113
Napisz do naskontakt(at)nasze-pszczoly.pl
Adres Stowarzyszeniaul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów