Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społeczności lokalnej (432 dzieci i 200 osób dorosłych z Powiatu Legionowskiego ) o pożytecznej roli w ekosystemie owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej.

Projekt obejmuje działania edukacyjne i integracyjne społeczności lokalnej wokół wspólnej sprawy jaką jest problem ginięcia owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół oraz wskazanie pozytywnej roli pszczoły miodnej w ekosystemie, także pozytywnym wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka. Zadanie obejmuje 4 działania, tj. edukacja 432 uczniów za wszystkich 24 szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego, działania edukacyjno informacyjne dla 100 słuchaczy z 5 Uniwersytetów III wieku znajdujących się w Powiecie Legionowskim, przygotowanie do zawodu pszczelarza 20 osób objętych opieką przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej i integracja ich z lokalnymi pszczelarzami, integracja 80 mieszkańców Powiatu Legionowskiego wokół działań chroniących pszczoły oraz ukazanie zalet apiterapii i produktów pszczelich.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020