Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do V edycji kursu pszczelarskiego.

 

Pszczelarstwo – dla każdego

 

Wykłady prowadzone będą w trybie on line na platformie internetowej,w dniach , jak niżej, w godz. 9:00-14:00,według zasad dołączonych do programu.
9:00 – 11:00 – pierwszy wykład (2 godz.)
11:15- 13:15 – drugi wykład (2 godz. )
13:20 –14:00–trzeci wykład (1 godz.),opcjonalnie–w miarę wolnego czasu

 

Dzień 1 - 06.02.2021
• Marek Dudek-Podstawy, historia, prawo, biologia pszczołyi rodziny pszczelej (3 godz.)
• Budowa ula, rodzaje uli, zagrożenia dla pszczół i pszczelarza (2 godz.)


Dzień 2 - 13.02.2021
• Marek Dudek-Prace pasieczne w różnych porach roku, narzędzia pszczelarza, sposoby prowadzenia pasiek (2 godz.)
• Jarosław Waszkiewicz –Wyjazdy na pożytki, zasady, korzyści, zagrożenia (1 godz.)
• Dariusz Kijewski – Koszty założenia i prowadzenia pasieki (1 godz.)
• Zbigniew Buczek -Refundacja KOWR –zasady, terminy (1 godz.)


Dzień 3 - 20.02.2021
• Marek Dudek–Aktualne problemy zdrowotne rodzin pszczelich (2godz.)
• Anna Czynszak - Pożytki pszczele, zioła w leczeniu pszczół (2godz.)
• Marek Dudek -Planowanie siły rodziny na główny pożytek (1 godz.)


Dzień 4 - 06.03.2021
• Mgr. Mariusz Chachuła –Zarządzanie siłą rodziny w ulu wlkp korpusowym poprzez rotację ramek
• Marek Dudek -Zapis cyfrowy –jako sposób analizy aktualnej sytuacjirodziny pszczelej (1 godz.)

 

Dzień 5 - 20.03.2021
• Dr n.wet. ArturArszułowicz – Warroza i nosemoza –zapobieganie, leczenie, objawy i skutki powikłań w rodzinie pszczelej( ok. 4 godz.)
• Marek Dudek -Praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki pasiecznej (1 godz.)


Dzień 6 - 27.03.2021
• Dr n.wet. ArturArszułowicz–Grzybica i zgnilec amerykański –zapobieganie, leczenie, objawy i skutki powikłań w rodzinie pszczelej (ok. 4 godz.)
• dyskusja (1 godz.)

 

Dzień 7 - 10.04.2021
• Prof. dr hab. Krzysztof Olszewski –Całoroczna gospodarka w ulach korpusowych (4 godz.)
• Marek Dudek–zasady i terminy warsztatów pszczelarskich (1 godz.)

 

Dzień 8 - 24.04.2021
• Prof. dr hab. Maria Borawska -Produkty pszczele i wybrane zioła w hamowaniu wzrostu nowotworów (ok. 2 godz.)
• Prof. dr hab. Maria Borawska -Naturalne metody wspierania odporności przy Covid -19 zwykorzystaniem suplementów diety i produktów pszczelich (ok. 2 godz.)
• Dyskusja (1 godz.)

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE: prowadzone będą w okresie kwiecień –maj 2021 w grupach 4-5 osobowych, terminy i miejsca uzgadnianebędą z organizatorami kursu. Warsztaty obejmowały będą: składanie ramek, wklejanie węzy, bieżące prace pasieczneprzy ulach. Warsztaty trwały będą ok. 2-3 godz. dla każdej grupy. Udział w warsztatach rejestrowany będzie w „Indeksie uczestnika”. Udział w warsztatach nie jestobowiązkowy.

Warsztaty odbywać będą się w Chotomowie, gm. Jabłonna k/Warszawy.

Osoby uczulone lub z odległych stron kraju/świata będą mogły obejrzeć krótki film instruktarzowy z prowadzonych warsztatów.

 

ZASADY UDZIAŁU W KURSIE

1.Kontakt z organizatorem kursu kurs(at-at)nasze-pszczoly.plodbywa się wyłącznie poprzez podany w oświadczeniu RODO adres mailowy uczestnika kursu.
2.Uczestnik kursu podpisujei przesyła mailemoświadczenie RODO.
3.Wpłaty za kurs przyjmowane są na kontoStowarzyszenia, w terminie do 29.01.2021. Za wpłaty wystawiona będzie faktura wg. danych podanych w oświadczeniu.
4.Organizatorzy na 24 godz. przed zajęciami, każdorazowo wysyłali będą link do wykładów on-line na podany adres mailowy.
5.Zabrania się udostępniania i rejestrowania prowadzonych wykładów w jakiejkolwiek formie.
6.Organizatorzy kursu nie zapewniają dostępu do archiwalnych wykładów.
7.Uczestnictwo w warsztatach praktycznych jest dobrowolne.
8.Certyfikat ukończenia kursu otrzymają osoby, które uczestniczyły będą w co najmniej 80% wykładów.Certyfikat nie daje uprawień wynikających z RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
9. Przesłanie podpisanej na obu stronach deklaracji udziału w kursie (proszę o wypełnienie deklaracji czytelnie drukowanymi literami)

 

 

 
Kontakt do nas+48 608 594 113
Napisz do naskontakt(at)nasze-pszczoly.pl
Adres Stowarzyszeniaul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów